Ebizapple

Lær mer om Barcode / strekkoder og forskjellen

Hvordan barcode trenger du for å få et system på ditt vare lager eller sette en pris på dine varer. Det er er et stort utvalg av BarCode eller strekkoder som gjør  at det blir et system i ditt varelager. 

Barcode Format

Bar code-format er en standardisert måte å presentere data i en strekkode. Bar koder består av en serie vertikale streker og mellomrom, og formatet for strekkodene bestemmer hvordan disse strekene og mellomrommene skal være ordnet for å representere dataene som er kodet.

Det finnes mange forskjellige typer bar code-formater, og noen av de vanligste inkluderer UPC (Universal Product Code), EAN (European Article Number), Code 128, Code 39, QR-kode (Quick Response Code), Data Matrix og PDF417. Hver av disse formatene er utviklet for å kunne brukes i forskjellige applikasjoner og miljøer, og de kan variere i størrelse, antall symboler, lesbarhet og anvendelighet.

For å kunne bruke en bar code, må du ha en strekkodeleser som kan avlese informasjonen som er kodet i strekkoden. Leseren vil kunne tolke strek- og mellomrommønsteret i henhold til det spesifikke formatet som ble brukt til å lage strekkoden, og deretter lese ut de kodede dataene.

Bar code-format er viktig for å sikre at dataene i en strekkode kan leses og tolkes nøyaktig av en strekkodeleser, og det er viktig å velge riktig format for en gitt applikasjon eller anvendelse.

Former for CodeBar
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Bar kode type D1

  1D-strekkoder (også kjent som lineære strekkoder) er en type strekkode som består av en rekke parallelle streker og mellomrom som er kodet for å representere tekst- eller numeriske data. Strekkodene er som regel plassert horisontalt, og leses av en strekkodeleser ved å føre strekkoden gjennom en lysstråle som tolker bredden og avstanden mellom strekene og mellomrommene for å dekode dataene. Noen eksempler på vanlige 1D-strekkoder inkluderer Code 39, Code 128, UPC (Universal Product Code) og EAN (European Article Number). Disse strekkodene brukes i en rekke applikasjoner, inkludert detaljhandel, lagerstyring, frakt og helsevesen. 1D-strekkoder er relativt enkle å lage og skrive ut, og kan opprettes ved hjelp av programvare som Microsoft Word, Excel og Adobe Illustrator. De kan skrives ut på etiketter eller annet materiale, og skannes av en rekke forskjellige typer strekkodelesere. Selv om 1D-strekkoder er fortsatt mye brukt, har 2D-strekkoder, som for eksempel QR-koder og Data Matrix-strekkoder, blitt stadig mer populære på grunn av deres evne til å inneholde mer informasjon og til å bli skannet fra en større avstand eller vinkel. 2D-strekkoder kan også skanne en rekke data, inkludert bokstaver, tall, symboler, bilder og lyd.

  Bar Code Type D2

  2D-strekkoder (to-dimensjonale strekkoder) er en type strekkode som består av en matrise eller rutenett av små prikker, firkanter eller andre geometriske former som er kodet for å representere tekst-, numeriske eller binære data. Disse strekkodene kan inneholde mye mer informasjon enn 1D-strekkoder og kan også inneholde mer komplekse data, som bilder og lyd.

  Noen eksempler på vanlige 2D-strekkoder inkluderer QR-koder, Data Matrix, PDF417 og MaxiCode. QR-koder har blitt spesielt populære på grunn av deres evne til å inneholde store mengder informasjon og til å bli skannet fra en større avstand eller vinkel. De kan skannes av en rekke forskjellige typer strekkodelesere, inkludert mobiltelefoner og nettbrett med kamerafunksjonalitet.

  Hva er POS system?

  Et POS-system (Point of Sale-system) for strekkoder bruker en strekkodeleser eller skanner for å lese og tolke strekkoder. Når en vare eller et produkt med en strekkode blir skannet, blir informasjonen som er kodet i strekkoden sendt til POS-systemet for å utføre ulike oppgaver, for eksempel å registrere et salg, oppdatere lagerbeholdningen eller beregne prisen på varen. Vanligvis inneholder en strekkode en unik identifikator som er knyttet til en bestemt vare eller produkt. Når strekkoden leses av POS-systemet, tolker systemet denne identifikatoren og søker etter informasjon om varen eller produktet i databasen sin. Dette kan inkludere informasjon som varenavn, beskrivelse, pris, lagerbeholdning og eventuelt annen relatert informasjon. Hvis informasjonen som er kodet i strekkoden ikke er tilstrekkelig for POS-systemet å utføre en bestemt oppgave, som for eksempel å beregne riktig pris for en vare, kan POS-systemet være koblet til en ekstern database som inneholder mer informasjon om varen eller produktet. Dette kan være spesielt nyttig i tilfeller der en strekkode leses som ikke er kjent for POS-systemet. I tillegg til å registrere salg og oppdatere lagerbeholdningen, kan POS-systemer for strekkoder også brukes til å spore salgstrender, lagre salgsdata og generere rapporter om salg og lagerbeholdning. Alt dette hjelper bedrifter med å drive mer effektivt, redusere feil og forbedre kundetilfredsheten.

  Hvordan lage et POS System?

  Å lage et POS-system (Point of Sale-system) er en kompleks oppgave som krever god programvarekunnskap og erfaring med å integrere maskinvare og programvare. Det finnes forskjellige måter å lage et POS-system på, avhengig av kravene og behovene til virksomheten din, men her er noen trinn som du kan følge for å bygge ditt eget POS-system:

  1. Velg maskinvare: Velg de maskinvarekomponentene du vil bruke, som en datamaskin, skjerm, strekkodeleser, skriver og kasseskuff. Sørg for at alle enhetene er kompatible med hverandre og har riktig tilkoblingstyper og drivere.

  2. Velg programvare: Velg en passende POS-programvare som kan integrere med maskinvaren du har valgt. Det finnes mange ulike POS-programvare tilgjengelig på markedet, med forskjellige funksjoner og prisnivåer. Vurder også behovet for tilpasset programvareutvikling hvis det er spesielle funksjoner som ikke tilbys av de tilgjengelige POS-løsningene.

  3. Konfigurer POS-programvaren: Installer og konfigurer POS-programvaren slik at den fungerer med maskinvaren din. Konfigurer innstillinger som produkter, priser, skattesatser og betalingsmetoder.

  4. Test og juster: Test POS-systemet ditt grundig for å sørge for at alt fungerer som det skal. Test systemet under forskjellige scenarier, som salg med forskjellige produkter og betalingsmetoder. Juster og feilsøk hvis det er nødvendig.

  5. Implementer: Rull ut POS-systemet ditt i virksomheten din og opplær de ansatte i bruk av det. Sørg for å gi nødvendig teknisk støtte og vedlikehold for å sørge for at POS-systemet forblir stabilt og oppdatert.

  Merk at denne prosessen kan variere avhengig av virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det kan også være lurt å engasjere profesjonelle konsulenter eller utviklere for å hjelpe deg med å bygge et skreddersydd POS-system som passer dine spesielle behov og krav.

  C39 Strek kode

  C39 (Code 39) er en av de mest brukte lineære strekkodeformatene. Den er også kjent som 3 av 9 kode fordi den er basert på en samling av 9 brede og smale elementer, hvorav 3 er brede og 6 er smale, som representerer ulike bokstaver, tall og spesialtegn. C39-strekkoden er en selv-synkroniserende kode, noe som betyr at den ikke krever noen separat synkroniseringsmarkør for å avleses riktig. C39-strekkoden brukes i en rekke applikasjoner, inkludert lagerstyring, detaljhandel, frakt, helsevesen og bibliotek. Den kan skannes av en rekke strekkodelesere og skannere, og leses av de fleste POS-systemer og programvare for lagerstyring. En C39-strekkode kan inneholde opptil 43 tegn, inkludert bokstaver, tall og spesialtegn. Den kan også inkludere start- og stopptegn som indikerer begynnelsen og slutten av strekkoden. C39-strekkoden er relativt enkel å lage og skrive ut, og kan opprettes ved hjelp av programvare som Microsoft Word, Excel og Adobe Illustrator. Det er også en rekke gratis online verktøy tilgjengelig for å generere C39-strekkoder. Som med alle strekkodeformater, er det viktig å sikre at C39-strekkoden er riktig formatert og skrevet ut på riktig måte for å sikre nøyaktig avlesning.

  C39+

  C39+ (Code 39+) er en utvidet versjon av C39 (Code 39), som gir muligheten for å skrive ut flere tegn og bokstaver. C39+ er fortsatt basert på den opprinnelige C39-standard, men gir muligheten for å skrive ut en større mengde data i en strekkode.

  I motsetning til standard C39, som tillater 43 tegn, kan C39+ strekkoden inneholde opptil 255 tegn. C39+ bruker en kombinasjon av brede og smale linjer som representerer bokstaver, tall og spesialtegn, og kan også inkludere et kontrollsiffer for å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  C39E

  C39E (Code 39 Extended) er en utvidet versjon av standard C39 (Code 39), som gir muligheten for å inkludere et bredere spekter av tegn og spesialtegn. C39E er fortsatt basert på den opprinnelige C39-standard, men gir muligheten for å skrive ut en større mengde data i en strekkode ved å inkludere flere tegn, inkludert bokstaver i stor og liten skrift, tall og spesialtegn som punktum, bindestrek, mellomrom og utropstegn.

  C39E-strekkoden bruker en kombinasjon av brede og smale linjer som representerer de utvidede tegnene. Den kan også inkludere et kontrollsiffer for å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  C39E+

  C39E+ (Code 39 Extended +) er en utvidet versjon av Code 39 Extended (C39E), som gir muligheten for å inkludere et enda bredere spekter av tegn og spesialtegn enn C39E. C39E+ er fortsatt basert på Code 39-standard, men gir muligheten for å skrive ut en enda større mengde data i en strekkode ved å inkludere enda flere tegn, inkludert bokstaver i stor og liten skrift, tall og spesialtegn som punktum, bindestrek, mellomrom og utropstegn.

  C39E+ strekkoden bruker en kombinasjon av brede og smale linjer som representerer de utvidede tegnene. Den kan også inkludere et kontrollsiffer for å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  C93 en Type D1 strekkode

  C93 (Code 93) er en type 1D-strekkode som er basert på Code 39-standard, men gir muligheten for å skrive ut en større mengde data i en strekkode ved å inkludere flere tegn. Den kan inkludere store og små bokstaver, tall og spesialtegn som spørsmålstegn og dollar-tegn.

  C93-strekkoden bruker en kombinasjon av brede og smale linjer som representerer bokstaver, tall og spesialtegn, og kan også inkludere et kontrollsiffer for å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden. Denne strekkoden brukes i en rekke applikasjoner, inkludert lagerstyring, frakt, helsevesen og detaljhandel.

  C93-strekkoden har en høy tetthet, som betyr at den kan skrive ut mange data i en liten strekkode, og den er relativt enkel å skrive ut. Strekkoden kan skrives ut på etiketter eller annet materiale og kan skannes av en rekke forskjellige typer strekkodelesere.

  S25 Strekkode

  S25 (Standard 2 of 5) er en type 1D-strekkode som består av en rekke av to parallelle linjer, der en av linjene er litt bredere enn den andre. S25-strekkoden kan bare inneholde numeriske data, og koden er generelt mindre tett enn andre typer strekkoder, som for eksempel Code 128 og Code 39.

  S25-strekkoden brukes vanligvis i distribusjons- og logistikkindustrien, og er spesielt nyttig for å spore deler og forsendelser. Strekkoden kan skrives ut på etiketter eller annet materiale, og skannes av en rekke forskjellige typer strekkodelesere.

  Det finnes også en annen type 2 av 5-strekkode, kalt Interleaved 2 of 5 (I2of5), som fungerer på samme måte som S25, men inkluderer to tall per strekksymbol i stedet for ett tall som S25. Dette gjør at I2of5-strekkoden kan være tettere og mer plassbesparende enn S25.

  S25-strekkoden er imidlertid mindre vanlig i dag enn mange andre strekkodeformater, og er blitt erstattet av mer avanserte typer strekkoder som kan inneholde mer data og som har høyere tetthet og større lesbarhet.

  S25+

  S25+ (S-2-of-5 Plus) er faktisk et 1D-strekkodeformat som er en utvidelse av Standard 2 of 5 (S25) strekkodeformatet.

  S25+ er en numerisk strekkode som består av en serie med tall som representerer dataen som skal kodes. Det bruker samme prinsipp som S25, med to linjer som representerer hver tallverdi, men S25+ har en høyere tetthet enn S25 og kan derfor inneholde mer data i mindre plass. S25+ strekkoden brukes ofte i industrien for merking av produkter og deler, og kan skannes av de fleste 1D-strekkodelesere.

  Det finnes flere varianter av S25+, inkludert S25-3, S25-5, S25-7 og S25-10, som betyr at det er henholdsvis tre, fem, syv eller ti tallverdier som representeres av to linjer. Jo flere tallverdier som kodes, jo høyere tetthet vil strekkoden ha, men samtidig vil bredden på strekkoden øke.

   

  I25 Strekkode

  I25 (Interleaved 2 of 5) er en type 1D-strekkode som er en utvidelse av Standard 2 of 5 (S25) strekkodeformatet. Interleaved 2 of 5 bruker to linjer for å representere hvert siffer i datasekvensen, og kan derfor kode dobbelt så mye informasjon i samme lengde som S25.

  I25-strekkoden har en høy tetthet og er egnet for å skrive ut lange numeriske datastrenger, for eksempel serienummer eller ID-numre, på små etiketter og flater. Den består av tallene 0-9 og noen få spesialtegn og kontrollsifre, og kan leses av de fleste 1D-strekkodelesere.

  Det finnes også en variant av I25 som kalles ITF-14, som er en strekkodeformat som brukes for å merke ytre emballasje av handelselementer, som esker og paller, som krever en GTIN-14 (Global Trade Item Number). ITF-14-strekkoden bruker de samme prinsippene som I25, men inkluderer en bestemt struktur for å koble GTIN-14-nummeret med strekkoden.

  C128 Strekkode

  C128 (Code 128) er en høy tetthet 1D-strekkode som kan inneholde både numerisk og alfabetisk informasjon. Det er en av de mest allsidige strekkodeformatene, og kan brukes i en rekke applikasjoner, inkludert detaljhandel, lagerstyring, transport og helsevesen.

  C128-strekkoden består av en rekke av både smale og brede striper som representerer forskjellige tegn i dataen som skal kodes. Hvert tegn i dataen er representert av en serie av tre striper, som igjen kan være enten smale eller brede, og som representerer en av tre “bokstavvekter”. Dette gjør det mulig for C128-strekkoden å kode en større mengde informasjon i mindre plass enn mange andre strekkodeformater.

  C128-strekkoden kan også inkludere en kontrollsum for å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden, og det finnes flere varianter av C128-strekkoden, inkludert Code 128A, Code 128B og Code 128C, som gir forskjellige måter å koding av alfabetiske og numeriske data.

  C128B Strekkode

  C128B (Code 128B) er en variant av Code 128-strekkodeformatet, som brukes til å kode alfanumeriske data som inkluderer både store og små bokstaver og tall. C128B-strekkoden er en av tre varianter av Code 128-strekkodeformatet, som også inkluderer C128A og C128C.

  C128B-strekkoden bruker en kombinasjon av smale og brede striper som representerer forskjellige bokstavvekter for å kode de alfanumeriske tegnene. Den består av 103 forskjellige tegn, inkludert store og små bokstaver, tall og enkelte spesialtegn som skilletegn. C128B-strekkoden har også en fast preambel som består av en startsekvens, etterfulgt av en startbokstav, og deretter datakarakterer som koder innholdet som skal kodes. Til slutt avsluttes strekkoden med en stoppsekvens.

  C128B-strekkoden er nyttig for å skrive ut alfanumeriske data som serienumre, ID-numre eller navn, og kan skannes av de fleste 1D-strekkodelesere. Som med alle strekkodeformater, er det viktig å sikre at C128B-strekkoden er riktig formatert og skrevet ut på riktig måte for å sikre nøyaktig avlesning.

  EAN-2 strekkode

  EAN-2 er en 1D-strekkode som brukes til å kode små numeriske verdier. EAN står for “European Article Number” og er et globalt standardisert strekkodeformat som brukes til å identifisere produkter i detaljhandel og distribusjon.

  EAN-2-strekkoden er en tosifret strekkode, som kan representere tallverdier fra 00 til 99. Den består av en serie av tynne og tykke linjer som representerer hver sifferverdi, og kan leses av de fleste 1D-strekkodelesere.

  EAN-2-strekkoden brukes ofte til å merke små gjenstander eller produkter som krever en unik identifikator, for eksempel for å merke små deler i en produksjonsprosess, eller som en del av et større identifikasjonssystem for et produkt eller en tjeneste

  EAN-5

  EAN-5 er en 1D-strekkode som brukes til å kode en liten numerisk verdi på fem siffer. EAN står for “European Article Number” og er et globalt standardisert strekkodeformat som brukes til å identifisere produkter i detaljhandel og distribusjon.

  EAN-5-strekkoden består av en serie av tynne og tykke linjer som representerer hvert av de fem sifferene som skal kodes. Denne strekkoden kan leses av de fleste 1D-strekkodelesere og er nyttig for å merke små gjenstander eller produkter som krever en unik identifikator på fem siffer.

  EAN-5-strekkoden brukes ofte til å merke små gjenstander eller produkter som krever en unik identifikator på fem siffer, for eksempel for å spore små komponenter i en produksjonsprosess eller for å identifisere små beholdere eller forsendelser.

  EAN-8

  EAN-8 er en 1D-strekkode som brukes til å identifisere produkter i detaljhandelen og distribusjon. EAN står for “European Article Number” og er et globalt standardisert strekkodeformat som brukes til å identifisere produkter.

  EAN-8-strekkoden består av åtte siffer som representeres av en serie med tynne og tykke linjer. De første to sifrene representerer et landskodenummer, de neste fem sifrene representerer produktidentifikasjonsnummeret, og det siste sifferet er en kontrollsiffer som brukes til å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  EAN-8-strekkoden brukes ofte til å merke mindre produkter som ikke har plass til en lengre strekkode. Den kan også brukes til å merke indre emballasje eller mindre forsendelser.

  EAN-13

  EAN-13 er en 1D-strekkode som brukes til å identifisere produkter i detaljhandelen og distribusjon. EAN står for “European Article Number” og er et globalt standardisert strekkodeformat som brukes til å identifisere produkter.

  EAN-13-strekkoden består av 13 siffer som representeres av en serie med tynne og tykke linjer. De første tre sifrene representerer et landskodenummer, de neste ni sifrene representerer produktidentifikasjonsnummeret, og det siste sifferet er en kontrollsiffer som brukes til å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  UPC-A strekkode

  UPC-A er en 1D-strekkode som brukes til å identifisere produkter i detaljhandelen og distribusjon. UPC står for “Universal Product Code” og er et globalt standardisert strekkodeformat som brukes til å identifisere produkter.

  UPC-A-strekkoden består av 12 siffer som representeres av en serie med tynne og tykke linjer. De første seks sifrene representerer produsentidentifikasjonsnummeret, de neste fem sifrene representerer produktidentifikasjonsnummeret, og det siste sifferet er en kontrollsiffer som brukes til å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  UPC-A-strekkoden er spesielt nyttig i detaljhandelen, da den gir en unik identifikator for hver enkelt produkt som kan brukes til å spore lagerbeholdning og salg. Den brukes også i elektronisk databehandling for bestillinger og fakturering.

  UPC-E

  UPC-E er en 1D-strekkode som er en kortere versjon av UPC-A-strekkoden. UPC står for “Universal Product Code” og er et globalt standardisert strekkodeformat som brukes til å identifisere produkter i detaljhandelen og distribusjon.

  UPC-E-strekkoden består av seks siffer som representeres av en serie med tynne og tykke linjer. De første to eller tre sifrene representerer produsentidentifikasjonsnummeret, de neste to sifrene representerer produktidentifikasjonsnummeret, og det siste sifferet er en kontrollsiffer som brukes til å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  UPC-E-strekkoden brukes ofte på mindre produkter som ikke har plass til en lengre strekkode, for eksempel på mindre pakker eller på tynne produkter som klistremerker eller kort. Den brukes også i elektronisk databehandling for bestillinger og fakturering.

  MSI stekkode

  MSI (også kjent som Modified Plessey) er en 1D-strekkode som brukes til å identifisere og spore produkter i detaljhandelen og distribusjon. MSI-strekkoden ble utviklet av MSI Data Corporation i 1970-årene.

  MSI-strekkoden bruker et varierende antall tynne og tykke linjer for å representere numeriske verdier. Den består av 10 eller 11 siffer, og den siste sifferen er en kontrollsiffer som brukes til å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  MSI-strekkoden brukes ofte til å merke små gjenstander som ikke har plass til en lengre strekkode. Den brukes også til å merke komponenter i produksjonsprosesser, samt i bibliotek og arkivsystemer

  MSI+

  MSI+ (også kjent som MSI Plessey+) er en forbedret versjon av MSI-strekkoden som brukes til å identifisere og spore produkter i detaljhandelen og distribusjon. MSI+ ble utviklet for å forbedre hastigheten og nøyaktigheten til avlesningen av strekkoden.

  MSI+-strekkoden bruker et varierende antall tynne og tykke linjer for å representere numeriske verdier. Den består av 10 eller 11 siffer, og den siste sifferen er en kontrollsiffer som brukes til å sikre nøyaktig avlesning av strekkoden.

  Postnet barkode

  Postnet (Postal Numeric Encoding Technique) er en type strekkode som brukes av det amerikanske postvesenet for å lette håndtering av post. Postnet-strekkoden er en lineær strekkode som består av en serie av tall og barer med forskjellige høyder. Den er utformet for å inneholde postnumrene til mottakeren, og kan også inkludere leveringsadressen og noen andre data.

  Postnet-strekkoden kan avleses av spesielle maskiner og skannere som er installert i postkontorer og postterminaler. Disse maskinene tolker strekkoden og sorterer posten automatisk etter postnummer og leveringsadresse.

  Postnet-strekkoden er blitt erstattet av Intelligent Mail Barcode (IMb) i USA, men er fortsatt i bruk i noen deler av verden. IMb er en mer avansert type strekkode som kan inkludere mer informasjon enn Postnet, og brukes for å gi en mer effektiv og nøyaktig sortering av post.

  Postnet-strekkoden var en viktig innovasjon i postindustrien, og har bidratt til å øke effektiviteten og påliteligheten i postbehandlingen ved å redusere antall manuelle feil og øke hastigheten og nøyaktigheten i sortering og levering av post.

  Planet stekkoder

  Planet er en 1D-strekkode som brukes som et supplement til andre strekkoder, spesielt for post- og brevsendinger. Planet-strekkoden gir informasjon om leveringssted og kan hjelpe til med å spore brev eller pakker.

  Planet-strekkoden består av fire striper som er plassert i hjørnene av et brev eller en pakke. De representerer numeriske verdier som angir postnummeret for leveringsstedet. Planet-strekkoden kan leses av spesielle postsorteringsmaskiner.

  RMS4CC strekkode

  RMS4CC (også kjent som Retail Modular Suite for Compressed Composite) er en 2D-strekkode som brukes i detaljhandelen for å identifisere og spore produkter. RMS4CC er utviklet av AIM USA (Association for Automatic Identification and Mobility) og er en standard for å kryptere, beskytte og lagre produktdata på en effektiv måte.

  RMS4CC-strekkoden bruker en kombinasjon av tynne og tykke linjer, symboler og alfanumeriske tegn for å representere produktidentifikasjonsnummeret, serienummeret, produksjonsdatoen og andre produktspesifikasjoner. Den gir en unik identifikator for hvert enkelt produkt og gir mulighet for omfattende datainnsamling og analyse.

  RMS4CC-strekkoden brukes i mange forskjellige bransjer og applikasjoner, spesielt i detaljhandelen, lagerstyring og logistikk. Den gir økt nøyaktighet og effektivitet i produktsporing og lagerbeholdningskontroll

  KIX strekkode

  KIX (Klant index) er en strekkode som brukes i post- og forsendelsesbransjen for å automatisere postsorteringsprosessen og gjøre den mer effektiv. KIX-strekkoden er spesielt vanlig i Nederland, men brukes også i enkelte andre land.

  KIX-strekkoden består av en kombinasjon av tynne og tykke linjer, symboler og alfanumeriske tegn som representerer postnummeret, husnummeret og eventuelle tilleggskoder for mottakeradressen. KIX-strekkoden gjør det mulig å sortere brev og pakker raskere og mer nøyaktig enn manuelt sortering.

  IMB Strekkode

  IMB (Intelligent Mail Barcode) er en 1D- eller 2D-strekkode som brukes i post- og forsendelsesbransjen for å identifisere og spore brev og pakker. IMB-strekkoden ble utviklet av United States Postal Service (USPS) som en erstatning for tidligere strekkodeformater, som Postnet og Planet Code.

  IMB-strekkoden består av en serie med tynne og tykke linjer, symboler og alfanumeriske tegn som representerer en unik identifikator for hvert enkelt brev eller pakke. IMB-strekkoden inkluderer også informasjon om avsender og mottaker, portosats, posttype og annen relatert informasjon.

  IMB-strekkoden brukes i post- og forsendelsesbransjen for å automatisere sortering og behandling av brev og pakker, og for å sikre nøyaktig sporing og levering. Det finnes en rekke programvare og online verktøy tilgjengelig for å generere IMB-strekkoder, og det kan være lurt å konsultere en profesjonell eller konsulent som spesialiserer seg på strekkode teknologi hvis du er usikker på hvordan du skal opprette og bruke IMB-strekkoder på riktig måte.

  Codabar strekkode

  Codabar er en 1D-strekkode som brukes til å identifisere og spore produkter i detaljhandelen og distribusjon. Codabar-strekkoden ble utviklet på 1970-tallet av Pitney Bowes og kodet for å være selvlesbar og tilpasningsdyktig til en rekke bransjer.

  Codabar-strekkoden bruker et varierende antall tynne og tykke linjer for å representere numeriske verdier, samt et sett med symboler som angir start- og stoppsekvenser. Den kan representere tall, bokstaver og noen spesielle tegn som $, /, + og -. Codabar-strekkoden brukes i en rekke bransjer, inkludert helsevesenet, biblioteker, detaljhandel og lagerstyring.

  Code11 strekkode

  Code 11 er en 1D-strekkode som brukes til å identifisere og spore produkter i detaljhandelen og distribusjon. Code 11-strekkoden ble utviklet på 1970-tallet av Intermec Corporation og brukes ofte til å merke emballasje, materialer og gjenstander som trenger en kort, unik identifikator.

  Code 11-strekkoden bruker et varierende antall tynne og tykke linjer for å representere numeriske verdier. Den kan representere tall fra 0 til 9, samt et bindestrek-symbol. Code 11-strekkoden brukes ofte i applikasjoner som krever korte, unike strekkoder, for eksempel i logistikk- og lagerstyringssystemer.

  Pharma strekkode

  Pharma-strekkoden (også kjent som GS1 DataMatrix) er en 2D-strekkode som brukes i farmasøytisk industri for å identifisere og spore legemidler og medisinske produkter. Pharma-strekkoden er utviklet av GS1 (Global Standard 1) og er en standardisert strekkode som er påkrevd av mange land og regulatoriske organer.

  Pharma-strekkoden bruker en matrise av små kvadrater for å representere produktidentifikasjon, serienummer, produksjonsdato og annen relevant informasjon om produktet. Pharma-strekkoden er svært nøyaktig og kan inneholde mye mer informasjon enn tradisjonelle 1D-strekkoder.

  Pharma-strekkoden brukes av farmasøytiske produsenter, distributører og apotek for å spore og verifisere legemidler og medisinske produkter gjennom hele distribusjonskjeden. Det bidrar til å sikre at produktene er ekte og oppfyller reguleringskravene.

  Ja, private kan lage og skrive ut sine egne strekkoder, spesielt hvis de har behov for å identifisere eller spore varer, produkter eller eiendeler. Det finnes en rekke programvare og online tjenester som gjør det enkelt å generere og skrive ut strekkoder.

  Noen av disse verktøyene inkluderer programvare som Barcode Generator, som lar deg opprette strekkoder i forskjellige formater og skrive dem ut på etiketter eller annet materiale. Det finnes også online tjenester som Online Barcode Generator, som lar deg lage og skrive ut strekkoder uten å installere noen programvare på datamaskinen.

  For å lage og skrive ut strekkoder må du vite hvilken type strekkode du trenger og ha tilgang til riktig programvare eller online tjeneste. Du trenger også en strekkodeleser for å kunne lese og tolke strekkodene.

  Det er viktig å merke seg at når du lager dine egne strekkoder, er det viktig å sikre at de følger standardene for strekkodeformatet som er nødvendig for applikasjonen din. Dette kan inkludere å bruke riktig strekkodeformat og koding av nødvendig informasjon i strekkoden. Hvis du er usikker på hvordan du skal opprette og bruke strekkoder på riktig måte, kan det være lurt å søke veiledning fra en profesjonell eller konsulent som spesialiserer seg på strekkode teknologi.

  Ja, for at en strekkode skal kunne leses av en strekkodeleser, må den først være lagret på et medium eller en overflate som kan skannes av leseren. Strekkoden kan lagres på en rekke forskjellige måter, for eksempel trykt på papir, skrevet på en etikett, gravert på et metallstykke eller vist på en dataskjerm.

  Strekkodeleseren fungerer ved å sende ut en stråle av lys som treffer strekkoden, og deretter registrere refleksjonen av lyset for å tolke mønsteret av streker og mellomrom som er kodet i strekkoden. Dette krever at strekkoden er synlig og kan skannes av leseren.

  Det finnes imidlertid noen unntak fra denne regelen. Enkelte strekkoder, som for eksempel QR-koder, kan også skannes direkte fra en dataskjerm eller mobilskjerm, uten å måtte lagres på et fysisk medium. Dette gjør at strekkoden kan vises direkte på en nettside eller i en mobilapp, og deretter skannes av en mobiltelefon eller nettbrett for å gi tilgang til relevant informasjon eller nettressurser.

  Generelt sett må en strekkode imidlertid være lagret på et medium eller en overflate for å kunne skannes og tolkes av en strekkodeleser.

  I en strekkode refererer "value" til den numeriske eller alfanumeriske verdien som skal kodes inn i strekkoden. Value er vanligvis en unik identifikator for et produkt eller en enhet, og kan inkludere serienummer, produksjonsdato, varenummer, partinummer eller annen relevant informasjon.

  For å generere en strekkode med riktig verdi, trenger du en strekkodegenerator eller et program som kan opprette strekkoder med riktig verdi. Dette kan være en egen programvare eller en plugin til et annet program, som for eksempel Microsoft Excel.

  For å sette verdien i strekkoden, må du først bestemme hvilken informasjon som skal kodes inn i strekkoden. Deretter kan du bruke en strekkodegenerator eller et program til å generere strekkoden med riktig verdi. Noen strekkodegenereringsverktøy lar deg skrive inn verdien manuelt, mens andre kan lese verdien fra en annen kilde, for eksempel en database eller en Excel-fil. Det er viktig å dobbeltsjekke at verdien som er kodet inn i strekkoden, er nøyaktig og tilsvarer den ønskede informasjonen.

   
   
  Scroll to Top