Lær mer om Barcode / strekkoder og forskjellen Hvordan barcode trenger du for å få et system på ditt vare lager eller sette en pris på dine varer. Det er er et stort utvalg av BarCode eller strekkoder som gjør  at det blir et system i ditt varelager.  Barcode Format Bar code-format er en standardisert måte å presentere data i en strekkode. Bar koder består av en serie vertikale streker og mellomrom, og formatet for strekkodene bestemmer hvordan disse strekene og mellomrommene skal være ordnet for å representere dataene som er kodet. Det finnes mange forskjellige typer bar code-formater, og …

BarCode og strekkoder Les mer »