Ebizapple

Hvor lang tid tar det å lage en webside?

Det er flere steg som sørger for at en webside kan bli en suksess. Dette gjøres gjerne i flere steg. For en vellykket webside kan det ta fra 240 timer. La oss bryte ned de ulike stegene i antall timer.

1 Finne ut hva du ønsker og planlegging (80 timer +)

De innledende stegene for å lage en webside er kritisk i forhold forståelsen av hva du ønsker, dine mål for din webside og hvem er det du ønsker å nå med din webside. Vi kan sørge for prosjek team som kan estimere webutvikler tid ganske presis.

  • Bruker opplevelse der vi lager en prioriterings kravs liste.
  • Høy kvalitet wireframes som ligner et ferdig design og hvordean websiden flyter for dine besøkende.
  • Ytelsekrav til websiden der vi lager milepæler og en tidslinje defineres.

Det vi trenger fra deg som kunde når vi starter en gjennomgang av prosjekt kraven med tekniske spesifikasjoner og/eller design.Vi gjennomgår kritiske design elementer og dine preferanser. Har du en ide på hvordan websiden din skal se ut , her kan du gjerne vise til andre websider du liker. Selv om vi er gode på det vi gjør så er vi desverre ikke tankelesere. Det vi ønsker å vite er:

  • Dine visjoner og målsetninger.
  • Kritisk design elementer og preferanser.
  • Din virksomhets verdigrunnlag.
  • Dine salgs prosesser osv.

Vi vil diskutere din bedift via møte hvis dere holder til i rimelig avstand fra Askim. Mesteparten av våre samtaler vil bli holdt via telfon eller videokonfereanse.

Utfra våre samtaler så kartlegger vi dine behov og identifiserer den generelle innholdsstukturen. Når vi er enige om infrastrukturen til din webside så bestemmer vi hvilke kodespråk som egner seg best for din webside. Deretter lager vi design/wireframe av hovedsiden .

Denne fasen er veldig intens når det gjelder kommuniasjon: Det vil bli mange samtaler for å avklare detaljer om det neste trinnet it utviklings prosessen. Respons fra deg som kunde er avgjørende i forhold til å få en felles forståelse av websiden. På slutten av denne fasen bør teamet som utvikler din webside ha tilstrekelig informasjon til å starte design prosessen. Vi lager milepæler og tidslinje for prosjektet. Tidsrammen for denne delen er 80 timer. Hvis det skulle være flere revisjoner så tar det ekstra tid.

2 Innhold til websiden (80 timer +)

En suksessfull webside må ha praktisk og tiltalende innhold. Dette er ikke begrenset til det visuelle , video og lydinnhold. Nøkkelmeldinger, oppfording til handling, sidetitler, overskrifter og nøkkelord som plasserers for å optimalisere ytelesen i forhold til søkemotorer.

For store prosjekter er det å lage innhold til en webside og i noen tilfeller det nest tidkrevende aspektet ved å lage en nettside. En god innholdsplan setter fart på nettsideutviklingen og vil etterhvert øke nettsidens tilstedeværelse og brukervennlighet.

Prosjekt teamet bør begynne å skrive innhold etter planlegging av nettsiden og før designfasen. Dette sparer tid og ubehagelige overraskelser på veien.

3 UI/UX design (48 timer +)

På dette stadiet tar vi sikte på å lage en visuelt tiltalende, brukervennlig grensesnitt for funksjonaliteten du som kunde trenger. Designerene bruker informasjonen, wireframes og innhold fra de tidligere stadiene for å lage pixsel perfekt repersentasjon av din webside med nøye planlagt utseende og navigasjon.

Mockup inkluderer vanligvis landing/hjemmesidedesign, interne sider og mobilvisninger. Dette fra farge til fonter, designet skal matche bedriftens image og forretningsbehov. Det vil utfra dette bli prentert en mockup – et ferdig utgangspunkt som det er opp til deg å godkjenne.

Hvis du har en bedrift så bør du være påpasselig når det kommer til din online tilstedeværelse. Det er lite rom for feil, dette gjelder spesielt e-handels nettsider.

Hvis forarbeidet er bra så bruker UX/UI – design raskt. Men i noen tilfeller kan dette trinnet ta dager eller flere uker – dette avhenger av nødvendige revisjoner. Designstadiet kan vare rundt 48 timer.

4 Nettutvikling /koding (16 + timer)

Frontend utvikling kan starte så snart design og innhold er klart. Hvis nettsiden krever mer kompliserte forhold som integrering av tredjeparts tjenester eksemplevis API, ikke standarisert databehandling osv, vil utviklingstiden for backend øke betydelig. Testing gjennom hele fasen skal sikre kvalitenten på websiden.

Koding, validering og testing på tverrs av platformer og nettlesere tar en stor del av den totale tidslinjen for nettsiden. Mye avhenger av deg som kunde og kommunikasjon med vært team. Gi tilbakemeldiner regelmessig og be om endringer. Avhengig av omfanget av arbeidet , teknologien som brukes og om kravene som endres så kan kodingen ta 16 timer for webutviklingen ++ .

.

5 Betatesting og modifikasjon (8 timer +)

Før lansering må en komplett og fullt funksjonell test av websiden. Vi må sørge for at websiden samsvarer med godkjent design og spesifikasjoner. Det blir gjennomgått et sett med tester og vi gjennomgår koden.

Skrivefeil, sider som laster sakte og ikke lastende elementer er de enkleste å oppdage. Du og de som bruker siden gir tilbakemelding på eventuelle forbedringer av design, funksjonalitet eller innhold. VI må sjekke ritig funksjon på tverrs av flere nettlesere, enheter og skjermstørrelser og søkermotor optimalisering om nødvendig. Endelig godkjenning dra alle involverte i prosjektet kreves før nettsiden kan lanseres.Ufullstendig innhold er hovedårsaken til forsiknket lansering.

Betatesing og modifikasjoner kan ta fra 8 timer, eller så lenge du som kunde ønsker å perfekjonere nettsiden.

6 Offisiell lansering (8 timer +)

Når alle parametre for beta testing er oppfylt, er det på tide å lansere nettsiden for publikum. Dette er en oppgave for en dag eller to med mindre nettsiden er kompleks og innvolverer eb rekke apper og komponenter. Etter lansering kan nettsoden noen justeringer og revisjoner til det fungerer som det skal.

Dette gir oss minimum 240 timer totalt.

Scroll to Top